Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3045/98 van José APOLINÁRIO aan de Commissie. Kaderrichtlijn over geluidshinder

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3045/98 van José APOLINÁRIO aan de Commissie. Kaderrichtlijn over geluidshinder

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3045/98

van José Apolinário (PSE) aan de Commissie

(8 oktober 1998)

Betreft: Kaderrichtlijn over geluidshinder

Kan de Commissie in verband met de voorbereiding van een kaderrichtlijn inzake geluidshinder mededelen wat de reikwijdte van dit noodzakelijke en spoedeisende initiatief zal zijn, en volgens welk tijdschema dit initiatief zal worden uitgevoerd?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(17 december 1998)

Tijdens de op 7 september 1998 te Kopenhagen gehouden conferentie over het toekomstige Gemeenschapsbeleid op het gebied van geluidshinder heeft de Commissie aangekondigd dat zij zo spoedig mogelijk een ontwerp-richtlijn over omgevingslawaai zal opstellen. Tezamen met een aantal groepen van deskundigen werkt de Commissie inmiddels aan discussiestukken die het uitgangspunt kunnen vormen voor de technische inhoud van de kaderrichtlijn op dit gebied. In 1999 worden verdere resultaten verwacht.