Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3147/98 van Olivier DUPUIS aan de Commissie. Psychiatrische kliniek van Wladiwostok

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3147/98 van Olivier DUPUIS aan de Commissie. Psychiatrische kliniek van Wladiwostok

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3147/98

van Olivier Dupuis (ARE) aan de Commissie

(8 oktober 1998)

Betreft: Psychiatrische kliniek van Wladiwostok

Sedert juli 1997 ontvangt de psychiatrische kliniek van Wladiwostok, de enige van deze aard voor een stad van één miljoen inwoners, geen enkele financiering meer. De gouverneur van de regio en de burgemeester van de stad schuiven elkaar de financiële verantwoordelijkheid toe voor deze inrichting, die 515 patiënten en een honderdtal personeelsleden telt.

De situatie in de kliniek is catastrofaal: gebrek aan medicamenten en aan voedsel, onhoudbare hygiënische toestanden (geen zeep, geen schoonmaakmiddelen), zodat de kans op genezing voor vele patiënten met de dag hypothetischer wordt.

Is de Commissie op de hoogte van deze situatie? Heeft zij al contact opgenomen met de chefarts, de heer Vladimir Uchakov, om zich een exact beeld te vormen van de problemen en te bepalen wat er gedaan moet worden? Overweegt zij niet buitengewone hulp van de EU te verlenen?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie

(10 november 1998)

De Commissie deelt de bezorgdheid van het geachte parlementslid over de huidige toestand in Rusland en in het bijzonder ook over de omstandigheden in de psychiatrische kliniek van Wladiwostok.

De Commissie heeft Rusland sedert het begin van de jaren negentig humanitaire bijstand verstrekt via het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap (ECHO). Deze bijstand was vooral gericht op de slachtoffers van gewapende conflicten (bijvoorbeeld in de Kaukasus-regio), op hulp bij rampen, medische bijstand aan slachtoffers van Tsjernobyl en projecten ter bestrijding van tuberculose. Om evenwel het vraagstuk van de algemene armoede en de veelvuldig ontoereikende materiële hulpmiddelen van het stelsel van volksgezondheid in het land tot een oplossing te brengen, zou voor een buitenlandse hulpinstantie vanwege de enorme omvang van Rusland gewoon onmogelijk zijn.

Het lijkt inderdaad zo dat de algemene omstandigheden in de kliniek die door het geachte parlementslid wordt genoemd naar westerse normen erg slecht zijn. Dit is in Rusland helaas geen uitzondering. Het zou moeilijk worden om speciale maatregelen ten behoeve van één kliniek te rechtvaardigen, en niet dezelfde mate van bijstand aan alle andere inrichtingen te verlenen die er even slecht of nog slechter aan toe zijn.

Rekening houdend met de relatieve beperkte beschikbare geldmiddelen, dient de Commissie prioriteiten te stellen op gebieden die redelijkerwijs kunnen worden aangepakt. Grootschalige materiële bijstand aan de sector volksgezondheid als geheel is helaas een onhaalbare doelstelling en gaat haar middelen te boven, zodat de Commissie ertoe besloten heeft haar inspanningen toe te spitsen op hulpoperaties in de bovengenoemde sectoren. De Commissie onderzoekt thans de haalbaarheid van een verdere uitbreiding van programma's van tuberculosebehandelingen, thans een van de dringendste prioriteiten in de volksgezondheid.