Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3167/98 van Anita POLLACK aan de Commissie. Veiligheidscontrole van attracties in amusementsparken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3167/98 van Anita POLLACK aan de Commissie. Veiligheidscontrole van attracties in amusementsparken

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3167/98

van Anita Pollack (PSE) aan de Commissie

(27 oktober 1998)

Betreft: Veiligheidscontrole van attracties in amusementsparken

In haar antwoord op vraag H-0669/97(1) heeft de Commissie medegedeeld dat zij de Europese Normalisatieorganisaties opdracht had gegeven tot de opstelling van een Europese norm voor de technische specificaties van kermisapparaten. Is dit inmiddels gebeurd en is de Commissie niet van mening dat specificaties op zich weliswaar prachtig zijn maar dat het werkelijke probleem is dat er minimumnormen moeten worden vastgesteld voor regelmatige inspectie van deze attracties om ervoor te zorgen dat de veiligheid steeds in acht wordt genomen?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie

(23 november 1998)

Nadat in verband met de conclusies van de Europese Raad in Edinburgh van 1992 afgezien was van het idee om een richtlijn uit te werken, heeft de Commissie het Europees comité voor normalisatie (CEN) opdracht gegeven veiligheidsnormen voor attractieparken te ontwikkelen. De werkzaamheden hieraan verlopen in lijn met het door de CEN vastgelegde tijdschema. Voor eind 1998 zal aan de nationale leden van technisch comité nr. 152 een eerste voorstel worden voorgelegd. Gezien een aantal technische procedurekwesties verwacht de CEN dat de bij de CEN aangesloten nationale normalisatie-organisaties in het jaar 2000 een formeel besluit over de normen zullen nemen.

Er zijn een aantal elementen die een bijdrage leveren aan de veiligheid van attractieparken, waartoe regelmatige inspecties behoren. Momenteel is er in de toelichting die bij de voorgestelde normen is gevoegd dan ook voorzien in een procedure voor inspecties.

(1) Handelingen van het Europees Parlement (september 1997).