Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3178/98 van Christian ROVSING aan de Commissie. Resten van geneesmiddelen in paardenvlees

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3178/98 van Christian ROVSING aan de Commissie. Resten van geneesmiddelen in paardenvlees

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3178/98

van Christian Rovsing (PPE) aan de Commissie

(27 oktober 1998)

Betreft: Resten van geneesmiddelen in paardenvlees

Kan de Commissie, gezien de verontrusting die in de publieke opinie bestaat over resten van geneesmiddelen in voedsel en gezien het feit dat dieren, o.a. paarden die voor sport worden gebruikt, recht hebben op behandeling van ziekten, mededelen:

1. welke maatregelen zij overweegt om ervoor te zorgen dat er MRL (Maximum Residue Limits) worden vastgesteld voor alle noodzakelijke soorten geneesmiddelen, zodra deze economisch onder het bereik van alle paardenbezitters komen;

2. hoe zij erop wil toezien dat paarden die in de beroepssport worden gebruikt en die in de loop van hun carrière een grote hoeveelheid geneesmiddelen innemen, niet eindigen als consumptiepaarden?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie

(11 november 1998)

De Commissie gaat momenteel over tot een grondig onderzoek van het door het geachte parlementslid aan de orde gestelde probleem; zij zal zo spoedig mogelijk nadere mededelingen ter zake doen.