Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3191/98 van Arthur NEWENS aan de Commissie. EU-bijstand voor de landen van de voormalige Sovjetunie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3191/98 van Arthur NEWENS aan de Commissie. EU-bijstand voor de landen van de voormalige Sovjetunie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3191/98

van Arthur Newens (PSE) aan de Commissie

(27 oktober 1998)

Betreft: EU-bijstand voor de landen van de voormalige Sovjetunie

Wat is het totaal bedrag aan hulp dat verleend is aan elk van de landen die vroeger deel uitmaakten van de Sovjetunie voor elk jaar sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie, en kan ik een uitsplitsing van die hulp krijgen volgens de hoofding waaronder hij verleend is?