Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3303/98 van Kenneth COATES aan dee Raad. Gedragscode voor wapenexporten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3303/98 van Kenneth COATES aan dee Raad. Gedragscode voor wapenexporten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3303/98

van Kenneth Coates (GUE/NGL) aan de Raad

(10 november 1998)

Betreft: Gedragscode voor wapenexporten

Houdt de gedragscode voor wapenexporten in dat ook het produceren van wapens onder vergunning wordt verboden, en niet alleen de export ervan, wanneer deze gebruikt zouden kunnen worden in situaties als beschreven in de gedragscode? Zo niet, wat voor een oplossing moet er dan worden gevonden voor dit probleem?