Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3405/98 van John CUSHNAHAN aan de Commissie. Mededinging

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3405/98 van John CUSHNAHAN aan de Commissie. Mededinging

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3405/98

van John Cushnahan (PPE) aan de Commissie

(9 november 1998)

Betreft: Mededinging

Al geruime tijd krijgen Ierse landbouwers lage prijzen betaald voor hun producten. De Ierse consument merkt echter niets van een dergelijke prijsverlaging bij zijn wekelijkse boodschappen.

Is de Commissie bereid een onderzoek in te stellen naar mogelijk misbruik van een marktbeheersende positie door verwerkende industrie of supermarktketens?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie

(2 december 1998)

De Commissie ontving geen klachten van Ierse landbouwers of andere belanghebbenden, als zou de Ierse verwerkende industrie of detailhandel misbruik maken van een eventuele machtspositie.

Wel heeft de Ierse regering de Commissie meegedeeld dat zij voornemens is een onderzoek in te stellen naar het prijszettingsbeleid in de verwerkende industrie en detailhandel.