Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3465/98 van Daniela RASCHHOFER aan de Commissie. Communautaire steun voor Tirol (Oostenrijk)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3465/98 van Daniela RASCHHOFER aan de Commissie. Communautaire steun voor Tirol (Oostenrijk)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3465/98

van Daniela Raschhofer (NI) aan de Commissie

(24 november 1998)

Betreft: Communautaire steun voor Tirol (Oostenrijk)

Kan de Commissie ten aanzien van de verlening van communautaire steun aan de deelstaat Tirol mededelen:

1. om welk bedrag aan structuurmiddelen het gaat en de specificatie ervan volgens de verschillende fondsen of communautaire programma's en -initiatieven, alsmede hoeveel communautaire kredieten uit andere begrotingslijnen sedert 1995 aan Tirol werden verleend voor demonstratieprojecten, maatregelen of als rechtstreekse steun bijv. voor onderzoeksinstellingen, universiteiten, ondernemingen of andere steunontvangers,

2. hoeveel arbeidsplaatsen dankzij deze kredieten zijn geschapen en behouden?