Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3545/98 van Friedrich WOLF aan de Commissie. Belastingharmonisering

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3545/98 van Friedrich WOLF aan de Commissie. Belastingharmonisering

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3545/98

van Friedrich Wolf (V) aan de Commissie

(18 november 1998)

Betreft: Belastingharmonisering

Welke consequenties denkt de Commissie op het gebied van de belastingharmonisering en de fiscale coördinering te verbinden aan de veranderingen van de verhoudingen in de Raad na de verkiezingen voor de Bondsdag in Duitsland? Resulteren uit het feit dat na andere belangrijke lidstaten nu ook in Duitsland Groenen en Sociaal-democraten aan de regering zijn nieuwe kansen voor de vermindering van de dumping-belastingconcurrentie in Europa?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(14 januari 1999)

De Ecofin-Raad heeft op zijn vergadering van 1 december 1997 unaniem zijn steun gegeven aan maatregelen ter bestrijding van schadelijke belastingconcurrentie. Deze doelstelling is op de Ecofin-Raad van 1 december 1998 duidelijk opnieuw bevestigd.

Om de distorsies die binnen de interne markt nog steeds bestaan te beperken, aanzienlijke verliezen aan belastingopbrengsten te voorkomen en de belastingstructuren zodanig aan te passen dat deze meer bevorderlijk zijn voor de werkgelegenheid heeft de noodzaak van gecoördineerde actie op Europees niveau geleid tot vaststelling van een gedragscode op het gebied van de belastingstructuur voor bedrijven, waarmee wordt beoogd een halt toe te roepen aan schadelijke belastingmaatregelen.

Deze politieke verbintenis heeft de unanieme steun gekregen. Het geachte parlementslid zal het met de Commissie zeker eens zijn dat dit een positieve stap is die moet worden verder gezet en aangemoedigd.