Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3555/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Zeilschool van Santa Teresa di Lerici

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3555/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Zeilschool van Santa Teresa di Lerici

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3555/98

van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie

(1 december 1998)

Betreft: Zeilschool van Santa Teresa di Lerici

Op 30 december 1993 heeft de gemeenteraad van Lerici het project goedgekeurd voor deze school, gefinancierd door het gewest Ligurië uit het communautaire programma Reneval.

Op 16 april 1997 zijn de werkzaamheden afgerond en is de school overgedragen aan de gemeente Lerici.

Tot op heden, dat wil zeggen vijf jaar na de goedkeuring van de financiering van het project en achttien maanden na de voltooiing van de werkzaamheden, is de gemeente nog niet in staat geweest de zeilschool feitelijk op te starten en te laten draaien. Doordat de structuur lange tijd ongebruikt is gebleven, is de toestand ervan door de werking van de elementen achteruitgegaan, en ook door vandalisme is extra schade aangericht.

1. Is de Commissie op de hoogte van de redenen van en verantwoordelijkheden voor deze betreurenswaardige vertragingen?

2. Kan zij aangeven of de uitgaven voor de aanleg van de school en de verstrekte betalingen met elkaar overeenkomen?

3. Kan zij mededelen welk bedrag uit Reneval is toegekend?

4. Zijn er voorschriften voor de maximale termijn tussen de toekenning van de steun en de verwezenlijking van het project, en zo ja, wat is deze tijdsspanne?

5. Indien de termijn niet in acht is genomen, wat zijn daarvan dan de gevolgen?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(10 december 1998)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.