Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3565/98 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Eenzijdige uitzending op Euronews

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3565/98 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Eenzijdige uitzending op Euronews

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3565/98

van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie

(1 december 1998)

Betreft: Eenzijdige uitzending op Euronews

Euronews is een televisiestation dat in stand wordt gehouden met geld van de Europese burger. Niettemin worden herhaaldelijk standpunten ingenomen die een provocatie inhouden voor de nationale en religieuze gevoelens van burgers van lidstaten van de EU, waarbij de standpunten van hun politieke of religieuze leiders verdraaid worden weergegeven.

Een recent geval is de uitzending van zondag 8 november 1998 om 20.00 uur van dit televisiestation over de islam. In deze uitzending werd het hoofd van de Grieks-Orthodoxe kerk, aartsbisschop Christodoulos van Athene en geheel Griekenland, gepresenteerd als een onverbeterlijk nationalist die de hartstochten in zijn land doet oplaaien.

Hoe denkt de Europese Commissie (die toezicht uitoefent op het functioneren van dit station) te reageren om de waardigheid van het hoofd van de Grieks-Orthodoxe kerk te beschermen, die miljoenen orthodoxe burgers in Griekenland (een lidstaat van de EU) vertegenwoordigt, waarvan de burgers meebetalen aan Euronews, en wier geestelijk leider op deze wijze aan de kaak wordt gesteld?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie

(5 februari 1999)

Wat de aard van de betrekkingen tussen de Gemeenschap en het televisiestation "Euronews" betreft, verwijst de Commissie naar haar antwoord op schriftelijke vraag nr. E-1985/98 van het geachte parlementslid(1).

Dit televisiestation is onafhankelijk. Het is eigendom van een consortium van ruim 18 openbare tv-zenders in Europa en het Middellandse-Zeegebied en is geassocieerd met het audiovisuele nieuwsvoorzieningsbedrijf ITN. De Europese Unie neemt niet deel in het kapitaal ervan.

In overeenstemming met de Begrotingsautoriteit heeft de Commissie in 1998 met dit televisiestation een intentieverklaring opgesteld voor een duur van drie jaar. Deze overeenkomst voorziet in de coproductie, de gezamenlijke uitvoering en de uitzending van specifieke voor het grote publiek bestemde voorlichtingsprogramma's in verband met de verschillende aspecten van de Europese actualiteit. Bij een jaarlijkse overeenkomst wordt de exacte lijst van geprogrammeerde activiteiten en de wijze van financiering daarvan vastgesteld. Afgezien van deze coproducties draagt de Commissie geen enkele bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van dit station, noch wat betreft het beleid van de programmaredactie, noch wat betreft het beheer van het station.

Het door het geachte parlementslid genoemde onderwerp behoort niet tot de coproducties ten aanzien waarvan de overeenkomst met Euronews is gesloten. Bijgevolg is de Commissie, die niet tot taak heeft controle uit te oefenen ten aanzien van het programmabeleid van een onafhankelijke televisiezender, van oordeel dat het niet op haar weg ligt stappen te nemen bij het betrokken station om invloed uit te oefenen op de wijze waarop het informatie verstrekt.

(1) PB C 96 van 8.4.1999, blz. 22.