Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3566/98 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Turkse willekeur aan de theologische opleiding van Chalki in Istanboel

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3566/98 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Turkse willekeur aan de theologische opleiding van Chalki in Istanboel

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3566/98

van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie

(1 december 1998)

Betreft: Turkse willekeur aan de theologische opleiding van Chalki in Istanboel

Reeds in 1971 besloot Turkije (zonder overleg en in een daad van willekeur) tot de sluiting van de theologische opleiding van Chalki, in Istanboel. Een aantal dagen geleden werd, na jarenlange beloftes dat de opleiding weer zou worden geopend, zelfs besloten het bestuur van de opleiding op te heffen. Dit laatste optreden van de Turkse regering is een flagrante schending van het gelijkwaardig burgerschap en de vrijheid van godsdienst, beginselen die (naar men zou aannemen) zijn vastgelegd in de Turkse grondwet en die fundamentele beginselen van het internationaal recht zijn.

Turkse burgers - van het christelijk geloof - kunnen hun godsdienstige rechten niet vrijelijk uitoefenen in dit land. Dit leidt ertoe dat de christelijke bevolking in Turkije voortdurend in aantal afneemt, en dat de kerken en kerkelijke instanties worden beroofd van de priesters en de besturen die hen leiden. Dit weloverwogen optreden beoogt dat deze bij gebrek aan christelijk personeel aan de Turkse autoriteiten toevallen, omdat de bepalingen van de racistische Turkse wet gelden, die verbiedt dat niet-Turkse burgers deel uitmaken van het bestuur van deze instanties.

Op welke wijze denkt de Europese Commissie te reageren om het officiële Turkije te overreden (een met de EU geassocieerd land) het besluit tot opheffing van het bestuur van de theologische opleiding van Chalki in Istanboel in te trekken zodat deze grote instelling van het christendom, die een wereldwijde uitstraling heeft, weer kan functioneren?