Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4002/98 van Caroline JACKSON aan de Commissie. De richtlijn inzake pakketreizen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4002/98 van Caroline JACKSON aan de Commissie. De richtlijn inzake pakketreizen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4002/98

van Caroline Jackson (PPE) aan de Commissie

(5 januari 1999)

Betreft: De richtlijn inzake pakketreizen

Ondanks het bestaan van de richtlijn betreffende pakketreizen, 90/314/EEG(1), nemen de klachten van consumenten over organisatoren van pakketreizen nog steeds toe. In het bijzonder toonde men zich bezorgd over hetgeen er gebeurt met afnemers van deze reizen indien hun reisorganisator insolvent wordt en over de heffing van toeslagen op gepubliceerde tarieven.

Is de Commissie ervan overtuigd dat de richtlijn de consumenten adequate bescherming biedt ingeval van insolventie van een reisorganisator, zodat de organisator en/of de detaillist die partij is bij de overeenkomst verplicht is om voldoende bescherming te bieden ingeval van insolventie en voor een snelle restitutie van alle door de consument betaalde gelden?

Waarom is de Commissie ermee akkoord gegaan dat het Verenigd Koninkrijk artikel 4 van de richtlijn betreffende de mogelijkheid om gepubliceerde tarieven te herzien, in een minder rigoureuze en minder nauwgezette vorm heeft omgezet dan is voorgeschreven in de huidige tekst van de richtlijn?

Is de Commissie bereid om met amendementen op de richtlijn te komen in het licht van deze en andere commentaren?

(1) PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59.