Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4035/98 van Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ aan de Commissie. Het houden van dolfijnen in dolfinaria

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4035/98 van Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ aan de Commissie. Het houden van dolfijnen in dolfinaria

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4035/98

van Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) aan de Commissie

(8 januari 1999)

Betreft: Het houden van dolfijnen in dolfinaria

In talrijke pret- en vrijetijdsparken, maar ook in dierentuinen, worden dolfijnen gehouden en getoond.

Op welke wijze zorgt de Commissie voor het diervriendelijke houden van deze dieren?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(11 februari 1999)

Het binnenbrengen in de Gemeenschap van dolfijnen wordt geregeld in Verordening (EG) 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer(1). Daar alle walvisachtigen in bijlage A van de verordening vermeld staan, kunnen dolfijnen niet voor overwegend commerciële doeleinden geïmporteerd worden. Bovendien moet een bevoegde wetenschappelijke autoriteit van een lidstaat van bestemming de zekerheid te verkrijgen dat de specimens op de plaats van bestemming zullen worden ondergebracht in ruimten die beschikken over adequate voorzieningen om de specimens in stand te houden en goed te verzorgen. In de invoervergunning dient de goedgekeurde plaats van bestemming vermeld te worden en ieder vervoer daarvandaan vereist een voorafgaande toestemming.

(1) PB L 61 van 3.3.1997.