Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 18/99 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Taalkosten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 18/99 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Taalkosten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 18/99 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Taalkosten

Publicatieblad Nr. C 297 van 15/10/1999 blz. 0134


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0018/99

van Eryl McNally (PSE) aan de Commissie

(19 januari 1999)

Betreft: Taalkosten

Kan de Commissie de totale kost van het tolk- en vertaalwerk binnen de instellingen van de Europese Unie mededelen?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(15 maart 1999)

De uitgaven voor tolk- en vertaalwerkzaamheden worden door de instellingen van de Gemeenschap in de begroting voor 1999 geraamd op ongeveer 686 miljoen. Deze uitgaven zijn als volgt verdeeld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>