Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 205/99 van Manuel ESCOLÁ HERNANDO Financiering van afwateringssystemen in Aragon

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 205/99 van Manuel ESCOLÁ HERNANDO Financiering van afwateringssystemen in Aragon

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 205/99 van Manuel ESCOLÁ HERNANDO Financiering van afwateringssystemen in Aragon

Publicatieblad Nr. C 348 van 03/12/1999 blz. 0035


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0205/99

van Manuel Escolá Hernando (ARE) aan de Commissie

(12 februari 1999)

Betreft: Financiering van afwateringssystemen in Aragon

Uit het verslag van de Commissie over het Cohesiefonds voor 1997 blijkt dat in de Autonome Gemeenschap Aragon 9 afwateringssystemen werden gefinancierd, voor in totaal 29 miljoen ecu.

Kan de Commissie mededelen om welke projecten het gaat, hoeveel geld voor elk ervan werd uitgetrokken en in welk stadium de projecten zich bevinden?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(16 maart 1999)

Bij de negen betrokken afwateringssystemen gaat het om de aanleg van verzamelriolen en waterzuiveringsinstallaties in de steden Alcañis, Barbastro, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Binéfar, Calamocha, Cariñena, Fraga en Taragona.

Deze projecten worden thans uitgevoerd en de werkzaamheden zullen tussen november 1999 en december 1999 worden afgesloten. Het Cohesiefonds is bij de financiering ervan betrokken met een bijdrage van 23,43 miljoen [fmxeuro] tegenover een totale investering van 29,29 miljoen [fmxeuro].

De informatiekaarten met betrekking tot deze projecten worden het geachte parlementslid en het secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks toegezonden.