Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 259/99 van Anna KARAMANOU Tragische situatie van de kinderen in Albanië - drugs, grote kindersterfte, handel in organen van kinderen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 259/99 van Anna KARAMANOU Tragische situatie van de kinderen in Albanië - drugs, grote kindersterfte, handel in organen van kinderen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 259/99 van Anna KARAMANOU Tragische situatie van de kinderen in Albanië - drugs, grote kindersterfte, handel in organen van kinderen

Publicatieblad Nr. C 325 van 12/11/1999 blz. 0097


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0259/99

van Anna Karamanou (PSE) aan de Commissie

(5 februari 1999)

Betreft: Tragische situatie van de kinderen in Albanië - drugs, grote kindersterfte, handel in organen van kinderen

In het verslag dat mevrouw Elisa Potsa Taska onlangs in de Assemblee van de Raad van Europa heeft toegelicht, wordt de tragische situatie beschreven van de kinderen in Albanië, die het slachtoffer zijn van organenhandel, verwaarlozing, prostitutie, aids en drugs. Volgens cijfers van Unicef zouden er in Tirana alleen maar liefst 8.000 jonge drugsgebruikers zijn! Nog tragischer zijn de onthullingen over de handel in organen van kinderen tussen Albanië en Italië.

Verder stelt dit verslag dat de kindersterfte in Albanië de hoogste in Europa is, namelijk zesentwintig op duizend en zelfs nog meer op het platteland. Ook het aantal vrouwen dat bij de bevalling overlijdt, is bijzonder groot omdat er van zwangerschapsbegeleiding hoegenaamd geen sprake is. Kan de Commissie meedelen hoe ze denkt op te treden opdat er een einde zou komen aan elke vorm van kinderuitbuiting in Albanië en opdat de mensenrechten van de kinderen effectief worden beschermd?

Antwoord van de heer van den Broek namens de Commissie

(8 maart 1999)

De Commissie is zich ten volle bewust van het feit dat de georganiseerde misdaad, wier eerste slachtoffers de zwakste bevolkingsgroepen en met name kinderen zijn, vrij spel heeft in Albanië. Verscheidene factoren, zoals onveiligheid en de tekortschietende overheid, de onzekere economische vooruitzichten en culturele factoren, hebben aan deze situatie bijgedragen en blijven dat doen. Sedert eind 1997 helpt de internationale gemeenschap, met de Europese Gemeenschap op de eerste plaats (zij alleen verstrekt een bedrag van meer dan 150 miljoen), Albanië via een algemeen programma ter bevordering van de stabilisering en ontwikkeling in het land, dat mede specifieke bijstand voor de politie, justitie en het overheidsapparaat omvat. Voorts wordt specifieke humanitaire hulp geboden, met name voor het herstel van medische centra (inclusief verloskamers) en de distributie van geneesmiddelen en voedingsmiddelen voor de meest kwetsbare groepen van de Albanese bevolking, zoals wezen en zeer arme gezinnen.