Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 266/99 van Joan COLOM I NAVAL Europese sociale steun aan Catalonië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 266/99 van Joan COLOM I NAVAL Europese sociale steun aan Catalonië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 266/99 van Joan COLOM I NAVAL Europese sociale steun aan Catalonië

Publicatieblad Nr. C 325 van 12/11/1999 blz. 0099


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0266/99

van Joan Colom i Naval (PSE) aan de Commissie

(17 februari 1999)

Betreft: Europese sociale steun aan Catalonië

Kan de Commissie meedelen hoeveel communautaire steun het departement voor sociaal welzijn van de regering van Catalonië (Spanje) heeft ontvangen in 1995, 1996, 1997. en 1.98?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie

(30 maart 1999)

De Commissie zendt het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks de gevraagde gegevens toe.