Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 280/99 van Riccardo NENCINI De Ponte Vecchio in Florence

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 280/99 van Riccardo NENCINI De Ponte Vecchio in Florence

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 280/99 van Riccardo NENCINI De Ponte Vecchio in Florence

Publicatieblad Nr. C 341 van 29/11/1999 blz. 0082


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0280/99

van Riccardo Nencini (PSE) aan de Commissie

(17 februari 1999)

Betreft: De Ponte Vecchio in Florence

De Ponte Vecchio en de aanpalende zones in het historische centrum van Florence staan op de lijst van het Wereldcultuurbezit van de Unesco.

In de loop der jaren hebben de diverse cultuur- en milieuverantwoordelijken de plaatselijke en nationale autoriteiten herhaaldelijk gewezen op de noodzaak om dit erfgoed van de mensheid te valoriseren en in stand te houden, onder meer door de zone te beschermen tegen overrompeling door toeristen en tegen verloedering als gevolg van de aanwezigheid van illegale verkopers en van de toenemende kleine criminaliteit.

De tot nu toe genomen maatregelen zijn kennelijk ontoereikend gebleken om het vandalisme te bestrijden of om het artistieke erfgoed en de ambachtelijke ateliers en handelszaken te beschermen. De Ponte Vecchio en de aanpalende zones lopen hierdoor elke dag gevaar.

Is de Commissie voornemens er bij de bevoegde Florentijnse en nationale autoriteiten op aan te dringen dat zij maatregelen nemen voor de instandhouding en de valorisatie van dit beroemde artistieke en historische erfgoed dat door de Unesco tot Wereldcultuurbezit is uitgeroepen?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie

(23 maart 1999)

Hoewel de Commissie alle begrip heeft voor de bezorgdheid van het geachte parlementslid, wenst zij erop te wijzen dat, op grond van artikel 128 en het in het EG-Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, alle maatregelen op het gebied van de bescherming van het cultureel erfgoed onder de uitsluitende bevoegdheid van de nationale of de regionale autoriteiten vallen.