Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 305/99 van David BOWE Milieukeurverordening

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 305/99 van David BOWE Milieukeurverordening

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 305/99 van David BOWE Milieukeurverordening

Publicatieblad Nr. C 325 van 12/11/1999 blz. 0103


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0305/99

van David Bowe (PSE) aan de Commissie

(17 februari 1999)

Betreft: Milieukeurverordening

Kan de Commissie verklaren waarom het Reglementeringscomité dat verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van de verordening inzake de toekenning van milieukeuren voor verf en lak, wijziging heeft gebracht in de criteria voor de witte kleurstoffen die worden geproduceerd in het sulfaatprocédé dat door de titaniumdioxyde-industrie wordt aangewend?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(26 maart 1999)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op mondelinge vraag H-1202/98 van mevrouw Hardstaff tijdens het vragenuur in de vergaderperiode van het Parlement van januari 1999(1).

(1) Handelingen van het Parlement (Januari 1999).