Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 323/99 van John McCARTIN Prijzen van lams- en schapenvlees

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 323/99 van John McCARTIN Prijzen van lams- en schapenvlees

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 323/99 van John McCARTIN Prijzen van lams- en schapenvlees

Publicatieblad Nr. C 325 van 12/11/1999 blz. 0105


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0323/99

van John McCartin (PPE) aan de Commissie

(23 februari 1999)

Betreft: Prijzen van lams- en schapenvlees

Kan de Commissie, voor de meest recente periode waarover gegevens beschikbaar zijn, cijfers geven van de gemiddelde prijzen van lams- en schapenvlees die in elke lidstaat werden betaald?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(11 maart 1999)

De gemiddelde prijs in euro per 100 kilo die in elke lidstaat(1) aan de boeren voor geslachte lammeren werd betaald, was in januari 1999(2):

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Luxemburg: gegevens niet beschikbaar.

(2) Gemiddelde voor de eerste vier weken van het verkoopsiezoen 1999-2000.