Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 340/99 van Peter SKINNER aan de Commissie. Verschillen in autoprijzen in Europa

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 340/99 van Peter SKINNER aan de Commissie. Verschillen in autoprijzen in Europa

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 340/99 van Peter SKINNER aan de Commissie. Verschillen in autoprijzen in Europa

Publicatieblad Nr. C 207 van 21/07/1999 blz. 0177


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0340/99

van Peter Skinner (PSE) aan de Commissie

(23 februari 1999)

Betreft: Verschillen in autoprijzen in Europa

Uit het verslag van de Commissie over prijzen voor belastingen blijkt dat er tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa een enorm verschil bestaat waar het gaat om de prijzen die veel autofabrikanten voor hun producten berekenen. Is de Commissie voornemens een einde te maken aan de huidige prijsverschillen?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie

(19 maart 1999)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op de schriftelijke vragen E-2577/98 en E-2999/97 van mevrouw Pollack(1) en de heer Mather(2).

(1) PB C 31 van 5.2.1999, blz. 150.

(2) PB C 15 van 25.5.1998.