Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 554/99 van Anita POLLACK Volksgezondheid en stedelijk milieu

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 554/99 van Anita POLLACK Volksgezondheid en stedelijk milieu

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 554/99 van Anita POLLACK Volksgezondheid en stedelijk milieu

Publicatieblad Nr. C 341 van 29/11/1999 blz. 0128


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0554/99

van Anita Pollack (PSE) aan de Commissie

(12 maart 1999)

Betreft: Volksgezondheid en stedelijk milieu

Heeft de Commissie wel eens haar gedachten laten gaan over de noodzaak van de oprichting van een Europawijd netwerk van stedelijke gezondheidsdiensten met het oog op de uitwisseling van beste praktijken inzake de sociale en stedelijke aspecten van het gezondheidsbeleid?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie

(12 april 1999)

De Commissie streeft inderdaad naar een brede aanpak van het gezondheidsbeleid, met inbegrip van sociale en stedelijke aspecten. Uit hoofde van het huidige geheel aan volksgezondheidsprogramma's die zijn ontwikkeld in de context van het actiekader 1993 van de Commissie op het gebied van de volksgezondheid(1), verleent de Commissie al steun aan een aantal stedelijke netwerken, waaronder een Europees netwerk voor de volksgezondheid in hoofdsteden en regio's.

In het kader van de Europese campagne voor stadsondersteuning verleent de Commissie eveneens steun aan het project "gezonde steden" van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), een internationaal ontwikkelingsprogramma op lange termijn dat de gezondheid hoog op de agenda van de besluitvormers in de Europese steden wil plaatsen. Ongeveer 1.100 steden en gemeenten zijn verbonden met 26 nationale en verscheidene regionale en thematische netwerken van gezonde steden in Europa. De activiteiten omvatten de voorbereiding en verspreiding van case-studies en de ontwikkeling van veel-steden actieplannen.

Een van de voornaamste prioriteiten van het nieuwe volksgezondheidsbeleid van de Commissie, zoals uiteengezet in haar mededeling over de ontwikkeling van het volksgezondheidsbeleid in de Gemeenschap(2), zal het creëren van een algemeen geszondheidsvoorlichtingssysteem zijn, waarin de ontwikkeling van de gezondheidstoestand en gezondheidsstelsels zijn opgenomen. Dit zal de desbetreffende autoriteiten in de lidstaten met elkaar verbinden en hen in staat stellen om informatie uit te wisselen over de beste praktijken op vele gebieden van het gezondheidsbeleid. Hoewel de lidstaten de desbetreffende partners voor de diverse onderdelen van het systeem moeten aanwijzen, zullen de regio's en steden naar verwachting nauw bij deze inspanning worden betrokken.

Tenslotte verschaft de gegevensbasis van de Commissie over goede praktijken in stadsbeheer en duurzaamheid(3), die gezondheid als een hoofdonderwerp heeft, een nuttig instrument voor het verspreiden van case-studies die zich concentreren op de sociale en stedelijke aspecten van gezondheidsbeleid.

(1) COM(93) 559 def.

(2) COM(98) 230 def.

(3) http://europa.eu.int/comm/urban/.