Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558/99 van Maria BERGER Beschikking van de Commissie inzake subsidie aan SNIACE S.A. (Torrelavega, Cantabrië, Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558/99 van Maria BERGER Beschikking van de Commissie inzake subsidie aan SNIACE S.A. (Torrelavega, Cantabrië, Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558/99 van Maria BERGER Beschikking van de Commissie inzake subsidie aan SNIACE S.A. (Torrelavega, Cantabrië, Spanje)

Publicatieblad Nr. C 341 van 29/11/1999 blz. 0130


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0558/99

van Maria Berger (PSE) aan de Commissie

(3 maart 1999)

Betreft: Beschikking van de Commissie inzake subsidie aan SNIACE S.A. (Torrelavega, Cantabrië, Spanje)

In de beschikking inzake subsidie aan SNIACE S.A. (Doc. IV/1466/98 - artikel 1, laatste zin) verklaart de Commissie dat zij over de nog niet afgedane kwestie van de achterstallige milieuheffingen over de periode 1987-1995 te gelegener tijd een besluit zal nemen.

Wanneer denkt de Commissie dat besluit te nemen? Welke criteria hanteert zij om uit te maken wanneer het moment voor een besluit gekomen is?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie

(22 maart 1999)

De Commissie zal zo spoedig mogelijk een besluit nemen over de vraag of subsidie is vervat in de niet-ingevorderde milieuheffingen van SNIACE SA, d.w.z. wanneer zij van mening is dat zij over het noodzakelijke materiaal beschikt om de verenigbaarheid van dit soort steun met de gemeenschappelijke markt te beoordelen. De Commissie kan thans niet aangeven wanneer zij met de resultaten van haar onderzoek zal komen, noch ook wat de uitkomsten daarvan zullen zijn.