Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 656/99 van Roberta ANGELILLI Sluiting van het Europees Parlement tijdens de Europese boerenbetoging

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 656/99 van Roberta ANGELILLI Sluiting van het Europees Parlement tijdens de Europese boerenbetoging

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 656/99 van Roberta ANGELILLI Sluiting van het Europees Parlement tijdens de Europese boerenbetoging

Publicatieblad Nr. C 341 van 29/11/1999 blz. 0138


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0656/99

van Roberta Angelilli (NI) aan de Commissie

(26 maart 1999)

Betreft: Sluiting van het Europees Parlement tijdens de Europese boerenbetoging

Ter gelegenheid van de Europese boerenbetoging tegen de melkquota's, op maandag 22 februari in Brussel, liet secretaris-generaal Julian Priestley een dienstorder uitgaan waarin hij meedeelde dat op die dag de kantoren van het Europees Parlement gesloten zouden zijn en dat werkzaamheden van de instelling zouden worden geschorst. Ook het openbaar vervoer zou stilliggen, zodat heel Brussel er als een belegerde stad zou uitzien.

Overwegende dat het protest van de boeren een legitieme democratische uiting is van burgers van de Europese Unie, die bovendien een belangrijke economische sector vertegenwoordigen, en dat op 10 februari in Straatsburg een gelijkaardige betoging zonder incidenten heeft plaats gehad, wilde ik de Commissie het volgende vragen:

1. Vindt de Commissie niet dat dergelijke maatregelen overdreven zijn en het recht van de EU-burgers op vrije meningsuiting en op betoging beperken?

2. Vindt zij niet dat de genoemde maatregelen getuigen van een houding die de discussie en de gezamenlijke reflectie over de problemen van de boeren dwarsboomt?

3. Acht zij deze beslissing laakbaar?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie

(25 maart 1999)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op haar schriftelijke vraag E-605/99(1).

(1) PB C 325 van 12.11.1999, blz. 124.