Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 669/99 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL Structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 669/99 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL Structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 669/99 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL Structuurfondsen

Publicatieblad Nr. C 325 van 12/11/1999 blz. 0128


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0669/99

van José García-Margallo y Marfil (PPE) aan de Commissie

(26 maart 1999)

Betreft: Structuurfondsen

Regio's waar het inkomen per capita lager ligt dan 75 % van het communautaire gemiddelde worden aangemerkt als "regio's van doelstelling 1" en ontvangen aanzienlijke communautaire steun.

Om vast te stellen of het inkomen in een regio boven of onder dit percentage ligt, wordt in het voorstel voor een verordening van de Raad (COM(98) 0131 def.(1)), waarin algemene bepalingen worden vastgesteld voor de Structuurfondsen, bepaald dat gekeken wordt naar de desbetreffende cijfers van de laatste drie jaren waarover Eurostat beschikt.

Op dit moment zijn alleen de cijfers van de begrotingsjaren 1994, 1995. en 1.96 beschikbaar.

Hoe luiden de cijfers over deze periode voor la Rioja?

(1) PB C 176 van 9.6.1998, blz. 1.