Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 771/99 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL "Helado artesano"

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 771/99 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL "Helado artesano"

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 771/99 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL "Helado artesano"

Publicatieblad Nr. C 348 van 03/12/1999 blz. 0131


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0771/99

van José García-Margallo y Marfil (PPE) aan de Commissie

(29 maart 1999)

Betreft: "Helado artesano"

In het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 31 oktober 1997 (PB C 329/97) werd overeenkomstig de Verordening (EEG) 2082/92(1) inzake de specificiteitscertificering een registratie-aanvraag gepubliceerd betreffende de benaming "helado artisano" (ambachtelijk vervaardigd ijs) waaraan tot op heden geen gevolg is gegeven.

Is er een reden waarom de verbruiker niet kan onderscheiden tussen ambachtelijk vervaardigd ijs en ijs dat met behulp van industriële procédés is toebereid?

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 9.