Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 781/99 van Sören WIBE EU-steun voor de verplaatsing van bedrijven

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 781/99 van Sören WIBE EU-steun voor de verplaatsing van bedrijven

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 781/99 van Sören WIBE EU-steun voor de verplaatsing van bedrijven

Publicatieblad Nr. C 341 van 29/11/1999 blz. 0143


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0781/99

van Sören Wibe (PSE) aan de Commissie

(22 maart 1999)

Betreft: EU-steun voor de verplaatsing van bedrijven

In ruil voor een steun van 2,2 miljoen [fmxeuro] vestigde de Amerikaanse auto-onderdelengigant Lear zich in Bengtsfors. Thans verplaatst de onderneming een deel van zijn productie naar Portugal. Ongeveer 8,5 miljoen [fmxeuro] van de EU en 8,5 miljoen [fmxeuro] aan belastingvoordeel van de kant van Portugal hebben het concern geholpen dit besluit te nemen. Ten minste 350 personen, voornamelijk naaisters, in Bengtsfors zijn hun baan kwijt. De werknemers zijn woedend. Moet EU-steun werkelijk worden gebruikt om werkgelegenheid van het ene EU-land naar het andere te lokken? Het is bekend dat de Zweden de grootste nettobetalers aan de EU zijn. Hierdoor wordt het vanzelfsprekend extra zuur dat EU-steun wordt gebruikt om werkgelegenheid uit Zweden weg te halen.

Wat kan de Commissie in dit specifieke geval doen? Wat kan zij doen om te zorgen dat iets dergelijks in de toekomst niet meer voorkomt?

Antwoord van Mevr. Wulf-Mathies namens de Commissie

(16 april 1999)

Het geachte parlementslid zij verwezen naar het gecombineerde antwoord van de Commissie op de mondelinge vragen H-0274/99, H-0286/99 en H-0288/99 tijdens het vragenuurtje van het Parlement van april 1999(1) van respectievelijk mevrouw Schörling, de heer Anderson en mevrouw Sandberg-Fries.

(1) Handelingen van het Parlement (april 1999).