Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1812/99 van Carlos Carnero González (PSE) aan de Raad. Repressieve maatregelen van de Marokkaanse autoriteiten in de Westelijke Sahara.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1812/99 van Carlos Carnero González (PSE) aan de Raad. Repressieve maatregelen van de Marokkaanse autoriteiten in de Westelijke Sahara.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1812/99 van Carlos Carnero González (PSE) aan de Raad. Repressieve maatregelen van de Marokkaanse autoriteiten in de Westelijke Sahara.

Publicatieblad Nr. 203 E van 18/07/2000 blz. 0055 - 0056


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1812/99

van Carlos Carnero González (PSE) aan de Raad

(11 oktober 1999)

Betreft: Repressieve maatregelen van de Marokkaanse autoriteiten in de Westelijke Sahara

Het Polisario-front en diverse organisaties hebben bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de internationale publieke opinie hun beklag gedaan over de gewelddadige wijze waarop de Marokkaanse autoriteiten in september in de stad El Aaiún, in de Westelijke Sahara, een vreedzame protestbetoging uiteen hebben gedreven. Deze betoging werd georganiseerd door werknemers van het bedrijf Fos Bucraa, ontslagen werknemers en studenten, tegen de bezetting van het grondgebied en om een aantal specifieke eisen kracht bij te zetten. Bij het uiteenslaan van de betoging werd één persoon gedood en vielen er veertig gewonden. Bovendien zijn tientallen personen vermist.

Is de Raad niet van oordeel dat deze vorm van repressie indruist tegen de toezeggingen die Marokko de internationale gemeenschap in het kader van de voorbereiding van het referendum over zelfbestuur heeft gedaan?

Is de Raad van plan de Marokkaanse regering zijn ongenoegen te uiten en erop aan te dringen dat wordt onderzocht wie verantwoordelijk is voor deze incidenten en ervoor wordt gezorgd dat zoiets niet meer zal gebeuren?

Is de Raad voornemens de Marokkaanse autoriteiten te vragen de burgers van de Westelijke Sahara het recht op vrije meningsuiting en manifestatie ten volle te garanderen?

Antwoord

(24 januari 2000)

In het licht van het recente incident waaraan het geachte parlementslid refereert, is de hoofden van de missies van de lidstaten van de EU in Rabat verzocht de situatie op het terrein van dichtbij te volgen.

In een toespraak voor de vierde commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de Raad onlangs verklaard dat de EU haar volle steun verleent aan het plan van de Verenigde Naties bij uitvoering van de regeling voor de Westelijke Sahara, dat tot doel heeft een vrij, eerlijk en onpartijdig referendum te houden over het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking van de Westelijke Sahara. De Raad stelt met voldoening vast dat de samenstelling van de kiezerslijsten is hervat, en dat de beroepsprocedure wordt toegepast. Hij verwelkomt de evaluatie door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die van oordeel is dat de voortzetting van de beroepsprocedure en de verdere legitimatie van de kiezers ondanks de opgelopen vertraging geïnterpreteerd kunnen worden als een uiting van de wil van beide partijen om door te gaan met de voorbereiding van het referendum.

De Raad geeft bovendien zijn onverdeelde steun aan de inspanningen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, diens speciale vertegenwoordiger voor de Westelijke Sahara, ambassadeur Eagleton, de plaatsvervangende speciale vertegenwoordiger, de heer Robert Kinloch, en de voorzitter van de Commissie voor de samenstelling van de kiezerslijsten, de heer Eduardo Vetere.

De Raad heeft beide partijen opgeroepen tot volledige samenwerking zolang de kiezerslijsten worden samengesteld en de beroepsprocedure loopt, ter voorbereiding van een vrij, eerlijk en onpartijdig referendum, waardoor het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking van de Westelijke Sahara wordt verwezenlijkt.