Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1834/99 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Operationeel programma Visserij voor Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1834/99 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Operationeel programma Visserij voor Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1834/99 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Operationeel programma Visserij voor Griekenland.

Publicatieblad Nr. 203 E van 18/07/2000 blz. 0062 - 0062


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1834/99

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(13 oktober 1999)

Betreft: Operationeel programma Visserij voor Griekenland

Het operationeel programma Visserij voor Griekenland bevat vier subprogramma's, en nog een vijfde dat betrekking heeft op technische bijstand.

Kan de Commissie, gezien het feit dat er voor elk van de subprogramma's 1 t.e.m. 4 een tijdschema bestaat, antwoorden op de volgende vragen:

1. Hoe is de huidige stand van zaken bij de subprogramma's en welke acties zijn er voor elk subprogramma reeds ondernomen?

2. Treedt er bij de opname van de kredieten vertraging op en zo ja, welke zijn de belangrijkste oorzaken voor deze vertraging?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(18 november 1999)

1. De vorm van het programma is na het besluit van de Commissie gewijzigd. Het nieuwe programma bestaat niet langer uit vijf subprogramma's, maar kent maatregelen op negen terreinen.

De tabel die rechtstreeks naar het geachte parlementslid en naar het Secretariaat-generaal van het Parlement is gezonden geeft een uitvoerige analyse van de voortgang van het programma wat betreft de vastleggingen en de gerealiseerde betalingen.

2. Uit de ontwikkeling van de gegevens van dit operationele programma blijkt dat de Griekse autoriteiten de vastleggingsdoelstellingen van het programma eind 1999 zouden moeten kunnen verwezenlijken, en dat eind 2001 de maatregelen voor de begunstigden in de visserijsector door de begunstigden op een zodanige manier gerealiseerd zouden moeten zijn dat de fysieke en financiële doelstellingen eveneens bereikt zijn.