Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2052/99 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Fraude door Griekse ondernemingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2052/99 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Fraude door Griekse ondernemingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2052/99 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Fraude door Griekse ondernemingen.

Publicatieblad Nr. 203 E van 18/07/2000 blz. 0123 - 0123


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2052/99

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(3 november 1999)

Betreft: Fraude door Griekse ondernemingen

Uit de bevindingen van gerechtelijke en controle-instanties in Griekenland blijkt dat naamloze vennootschappen die in het kader van de Griekse ontwikkelingswet 1892/90 aanzienlijke steun hebben ontvangen, tal van overtredingen hebben begaan (valsheid in geschrifte, te veel aangerekende materialen en uitrusting, e.a.) en op illegale wijze vele miljarden aan subsidies hebben opgestreken. Concreet gaat het om de volgende bedrijven: SOFEM A.E., FARMER A.E., ENDYSI A.E., VIOTEP A.E., PLEXI A.E., ASTRIA A.E., ATHLITIKA ORGANA THRAKIS A.E., DIAVITIKA EDESMATA A.E., IATRIKA IDI VORIOU ELLADAS A.E., KLIMATISTIKA VORIOU ELLADAS A.E. en eventueel nog andere.

Kan de Commissie antwoorden op de volgende vragen:

1. Hebben de bovengenoemde ondernemingen via deze ontwikkelingswet of andere programma's EU-steun ontvangen?

2. Zo ja, kan de Commissie per onderneming een gedetailleerd overzicht geven van het soort onwettige steun en het bedrag ervan? Welke maatregelen denkt ze te nemen om deze kwesties volledig op te helderen?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(21 december 1999)

Volgens de door de Griekse autoriteiten verstrekte informatie is aan geen van de door het geachte parlementslid genoemde bedrijven of van de andere bedrijven waarover wordt beweerd dat zij op onwettige wijze overheidssteun hebben ontvangen, steun uit de Structuurfondsen van de Gemeenschap verleend.