Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2310/99 van Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) aan de Commissie. Export naar de EU van tonijnfilet.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2310/99 van Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) aan de Commissie. Export naar de EU van tonijnfilet.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2310/99 van Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) aan de Commissie. Export naar de EU van tonijnfilet.

Publicatieblad Nr. 225 E van 08/08/2000 blz. 0095 - 0096


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2310/99

van Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) aan de Commissie

(13 december 1999)

Betreft: Export naar de EU van tonijnfilet

De autoriteiten van Thailand hebben een verzoek ingediend om de export naar de Europese Unie mogelijk te maken van 8.000 ton tonijnfilet door openstelling van een autonoom tariefcontingent voor producten vermeld onder de GDT-code 1604.14.00. De communautaire markt voor tonijnfilet wordt voldoende bevoorraad door de interne communautaire productie en de invoer afkomstig uit ACS-landen en landen van het Andes-pact waarvoor een APS geldt. Indien noodzakelijk kunnen de contingenten van laatstgenoemde landen worden verhoogd, zodat het niet nodig is om te zoeken naar mogelijkheden van bevoorrading door andere landen. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat zowel de communautaire industrie als de betrokken sectoren in de APS-landen aan de communautaire verwerkingsindustrie tonijnfilet kunnen leveren tegen internationale marktprijzen. Het is dan ook moeilijk te begrijpen waarom het noodzakelijk is om dit nieuwe contingent open te stellen voor producten uit Thailand.

Daarom wordt de Commissie verzocht:

- de lijst over te leggen van Thaise bedrijven die in het kader van de laatste twee opengestelde contingenten tonijnfilet hebben geëxporteerd naar de EU;

- de naar de Europese Unie in het kader van deze contingenten geëxporteerde hoeveelheden te vermelden;

- de lijst over te leggen van communautaire bedrijven die deze partijen hebben opgekocht en de lidstaten waarin zij zijn gevestigd.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(21 januari 2000)

De Commissie is niet in staat de door de geachte afgevaardigde gevraagde gegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben immers betrekking op handelsactiviteiten van particuliere ondernemingen. Deze worden niet door de douaneadministraties van de lidstaten aan de Commissie verstrekt.

De Commissie doet rechtstreeks de geachte afgevaardigde alsmede het secretariaat-generaal van het Parlement de lijst toekomen van bedrijven in Thailand die gemachtigd zijn visproducten naar de Gemeenschap uit te voeren.