Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2380/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Bestrijding van het geweld tegen vrouwen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2380/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Bestrijding van het geweld tegen vrouwen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2380/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Bestrijding van het geweld tegen vrouwen.

Publicatieblad Nr. 219 E van 01/08/2000 blz. 0153 - 0153


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2380/99

van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie

(16 december 1999)

Betreft: Bestrijding van het geweld tegen vrouwen

In het kader van de Europese voorlichtingscampagne over geweld tegen vrouwen is een wedstrijd georganiseerd voor het indienen van voorstellen voor technische en/of financiële steun voor voorlichtings- en communicatieprogramma's van Europese draagwijdte.

Kan de Commissie mededelen hoeveel en welke programma's zijn geselecteerd en welke bedragen hiermee zijn gemoeid?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(27 januari 2000)

In het kader van de voorlichtingscampagne over geweld tegen vrouwen zijn in het Publicatieblad oproepen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd, een eerste op 7 april 1999 (sluitingsdatum voor de indiening van projecten: 21 mei 1999) en een tweede op 10 augustus 1999 (sluitingsdatum: 21 september 1999).

De Commissie zendt de geachte afgevaardigde en het secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks de gedetailleerde lijst van goedgekeurde projecten toe.