Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2701/99 van LORD Inglewood (PPE-DE) aan de Commissie. Juridische procedure inzake toelating Brits rundvlees tot de Franse markt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2701/99 van LORD Inglewood (PPE-DE) aan de Commissie. Juridische procedure inzake toelating Brits rundvlees tot de Franse markt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2701/99 van LORD Inglewood (PPE-DE) aan de Commissie. Juridische procedure inzake toelating Brits rundvlees tot de Franse markt.

Publicatieblad Nr. 280 E van 03/10/2000 blz. 0109 - 0109


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2701/99

van LORD Inglewood (PPE-DE) aan de Commissie

(12 januari 2000)

Betreft: Juridische procedure inzake toelating Brits rundvlees tot de Franse markt

Is de Commissie voornemens snel een procedure bij het Europese Hof van Justitie aanhangig te maken met het oog op een interlocutoire uitspraak, op grond waarvan het Britse rundvlees weer toegelaten wordt tot de Franse markt, waarvan het in strijd met het recht is uitgesloten?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(16 februari 2000)

De Commissie heeft de inbreukprocedure op grond van artikel 226 (ex artikel 169) van het EG-Verdrag tegen Frankrijk reeds ingeleid en op 4 januari 2000 werd de zaak voor het Hof van Justitie aanhangig gemaakt (zaak nr. C-1/00).

De Commissie heeft besloten bij het Hof geen verzoek in kort geding om voorlopige maatregelen in te dienen. Voor een positieve uitkomst van een verzoek in kort geding moet aan zeer strenge voorwaarden worden voldaan. Rekening houdend in het bijzonder met de jurisprudentie van het Hof van Justitie in vroegere zaken waarin de vraag om voorlopige maatregelen aan de orde was, in het bijzonder in verband met de volksgezondheid, kwam de Commissie tot de conclusie dat het erg onwaarschijnlijk zou zijn dat het Hof in het onderhavige geval tot het treffen van voorlopige maatregelen zou overgaan.