Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2786/99 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Instorting van een brug in de Via Attica in het dorp Markopoulo (Attica).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2786/99 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Instorting van een brug in de Via Attica in het dorp Markopoulo (Attica).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2786/99 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Instorting van een brug in de Via Attica in het dorp Markopoulo (Attica).

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0110 - 0111


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2786/99

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(18 januari 2000)

Betreft: Instorting van een brug in de Via Attica in het dorp Markopoulo (Attica)

Naar aanleiding van de recente instorting van een brug in aanleg in de Via Attica, waarbij twee arbeiders werden gedood en tien gewond, is ernstige bezorgdheid ontstaan over de duurzaamheid van de werken en de veiligheid ervan voor de burgers. Aangezien in ieder geval de door de Europese Unie gesubsidieerde werken met de grootst mogelijke zorg, controle en transparantie dienen te worden uitgevoerd, dient de Commissie te zorgen voor onderzoek naar het verloop van het ongeluk en mag zij niet toestaan dat de kwestie onopgehelderd blijft. Veel wetenschappers hebben reeds serieuze vragen gesteld om de oorzaak van het ongeluk op te helderen, en om in de toekomst ongelukken van een dergelijke omvang of groter te voorkomen.

1. Heeft het onderzoek rekening gehouden met de bodemgesteldheid op de plaats waar de brug werd gebouwd?

2. Is onderzoek gedaan naar de betimmering, zoals verplicht is, en zo ja, ook in praktijk gebracht?

3. Is na de aardbeving van 7 september 1999 opnieuw onderzoek gedaan naar de betimmering, en ook meer in het algemeen naar de wijze van uitvoering van het project?

4. Waren nog los van het onderzoek de steigers en de verbindingen toereikend?

5. Werd het noodzakelijke toezicht uitgeoefend door de daarvoor aangewezen firma?

6. Wat waren volgens de toezichthoudende firma de oorzaken van de instorting?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(28 februari 2000)

De Commissie beschikt niet over de inlichtingen die het geachte parlementslid in de punten 1 tot en met 6 vraagt. Deze inlichtingen maken deel uit van de contractuele betrekkingen tussen de Griekse Staat, met name het ministerie voor Openbare Werken, en de aannemers die de weg StavrosElefsina aanleggen overeenkomstig het daarvoor opgestelde contract.

De Commissie heeft de Griekse autoriteiten gevraagd haar het eindverslag op te sturen van de onderzoekscommissie die zij hebben opgericht om de oorzaken van het ongeval te onderzoeken. Als

uit de conclusies van deze commissie blijkt dat hier aansprakelijkheid voor een slecht gebruik van de communautaire fondsen in het geding is, zal de Commissie niet nalaten deze middelen terug te vorderen. Wat betreft eventuele maatregelen om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen, is de Commissie van mening dat zij moeten worden vastgesteld en uitgevoerd op basis van het verslag en de conclusies van de onderzoekscommissie.