Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2812/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Vertegenwoordiging van de Europese Commissie te Milaan.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2812/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Vertegenwoordiging van de Europese Commissie te Milaan.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2812/99 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Vertegenwoordiging van de Europese Commissie te Milaan.

Publicatieblad Nr. 225 E van 08/08/2000 blz. 0209 - 0209


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2812/99

van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie

(18 januari 2000)

Betreft: Vertegenwoordiging van de Europese Commissie te Milaan

Is het de Commissie bekend dat een burger die op 6 december bij haar vertegenwoordiging in Milaan, gevestigd aan de Corso Magenta 59, een Publicatieblad wilde inzien, de deuren gesloten vond en op een briefje moest lezen dat het kantoor wegens lang weekend tot 10 december gesloten was?

Welke maatregelen zal de Commissie nemen om herhaling van dit soort misstanden te voorkomen?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(11 februari 2000)

De vertegenwoordiging van de Commissie in Milaan was gesloten op 7 december 1999 (Sant'Ambrogio, patroon van de stad) en op 8 december 1999 (onbevlekte ontvangenis), beide officiële feestdagen. De documentatiedienst, die voor het publiek geopend is op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend, was maandag 6 december 1999 bij wijze van uitzondering gesloten vanwege personeelsgebrek, maar open op vrijdag 10 december 1999.

Vanaf 22 november 1999 was er aan de buitenzijde van het gebouw een mededeling aangebracht met de volgende inhoud: De vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Milaan blijft tot vrijdag 3 december 1999 toegankelijk voor het publiek. Zij zal op vrijdag 10 december 1999 opnieuw geopend zijn.