Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126/99 van Esko SEPPÄNEN Verkiezingen in Turkije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126/99 van Esko SEPPÄNEN Verkiezingen in Turkije

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0126/99

van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie

(2 februari 1999)

Betreft: Verkiezingen in Turkije

Politie en andere autoriteiten in Turkije belemmeren de normale activiteiten van politieke partijen. Dat bericht de Halki Demokrasi Partisi, een partij die met name in het Koerdische gebied een sterke positie heeft.

Zijn de Commissie of andere instellingen van de EU voornemens om waarnemers te zenden naar de in april te houden verkiezingen in Turkije en worden deze waarnemers ook naar het Koerdische gebied gestuurd?

Antwoord van de heer van den Broek namens de Commissie

(24 februari 1999)

De Commissie overweegt geen waarnemers te sturen naar Turkije voor de voor 18 april 1999 geplande verkiezingen. De Commissie zal niettemin het verloop van het verkiezingsproces van nabij volgen. De Commissie maakt overigens geregeld een grondige studie over het geheel van de op het democratisch proces in Turkije betrekking hebbende vraagstukken, met name in het kader van het "periodiek verslag over de vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding", waarvan het eerste op 4 november 1998 werd goedgekeurd. Zoals voor de andere kandidaat-lidstaten wordt eind 1999 door de Commissie een tweede soortgelijk verslag ingediend.