Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 157/99 van Nikitas KAKLAMANIS Omzetting van de communautaire wetgeving door Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 157/99 van Nikitas KAKLAMANIS Omzetting van de communautaire wetgeving door Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0157/99

van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie

(11 februari 1999)

Betreft: Omzetting van de communautaire wetgeving door Griekenland

Kan de Commissie meedelen hoeveel en welke verordeningen en hoeveel en welke richtlijnen Griekenland nog niet in zijn nationale wetgeving heeft omgezet?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie

(12 april 1999)

De verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in de lidstaten en er dienen derhalve geen maatregelen te worden genomen om deze in de wetgeving van de lidstaten om te zetten.

Wat de richtlijnen betreft, waren begin maart 1999 tegen Griekenland 64 inbreukprocedures wegens niet-mededeling ingeleid. Voor meer details wordt het geachte parlementslid verwezen naar het XVIe jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht (1998) dat binnen enkele weken bij het Parlement zal worden ingediend.

In afwachting daarvan wordt het geachte parlementslid verwezen naar het XVe verslag (1997)(1).

(1) PB C 250 van 10.8.1998.