Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 194/99 van Freddy BLAK Corruptie rond Olympische Spelen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 194/99 van Freddy BLAK Corruptie rond Olympische Spelen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0194/99

van Freddy Blak (PSE) aan de Commissie

(11 februari 1999)

Betreft: Corruptie rond Olympische Spelen

Onlangs zijn de twijfelachtige methoden onthuld die zijn toegepast om de Olympische Winterspelen naar Salt Lake City te halen: gratis seksuele dienstverlening, studiebeurzen, reizen en gunstige vastgoedtransacties voor leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Kan de Commissie naar aanleiding daarvan meedelen welk bedrag de EU ter ondersteuning van de Olympische Spelen in het algemeen toekent en of er voldoende controle bestaat op de correcte besteding van deze middelen?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie

(24 maart 1999)

De Commissie heeft nooit financiële steun verleend aan het Internationaal Olympisch Comité.

In 1992 heeft de Commissie aan de comités die belast waren met de organisatie van de Olympische Spelen in Barcelona (6 miljoen [fmxeuro]) en Albertville (4 miljoen [fmxeuro]) twee rechtstreekse bijdragen geleverd teneinde een Europese dimensie te geven aan de openingsceremonieën van de Spelen. Hiermee ging de Commissie in op een verzoek van onder meer het Parlement. Er dient aan herinnerd te worden dat reeds in 1987 was besloten de Spelen te organiseren in die twee in de Gemeenschap gelegen steden.

De bijdrage van de Gemeenschap aan de Olympische Spelen van 1992 was het voorwerp van een mededeling, getiteld: "De balans van de deelname van de Gemeenschap aan de Olympische Spelen van 1992(1)", die werd ingediend bij het Parlement en de Raad.

(1) COM(92) 575 def.