Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 230/99 van Doeke EISMA Financiële steun voor het Netwerk van stadsforums voor duurzame ontwikkeling

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 230/99 van Doeke EISMA Financiële steun voor het Netwerk van stadsforums voor duurzame ontwikkeling

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0230/99

van Doeke Eisma (ELDR) aan de Commissie

(12 februari 1999)

Betreft: Financiële steun voor het Netwerk van stadsforums voor duurzame ontwikkeling

Het Netwerk van stadsforums voor duurzame ontwikkeling werd opgezet als antwoord op het Groenboek over het stadsmilieu (COM(90) 0218) en het vijfde actieprogramma op het gebied van het milieu en duurzame ontwikkeling: "Op weg naar duurzame ontwikkeling" (COM(92) 0023). Normaliter zou het secretariaat zijn gevoerd in het kader van een contract voor technische bijstand met DG X; een dergelijk contract is er echter nooit gekomen. Bij ontstentenis van een secretariaat werd de secretariaatsfunctie waargenomen door het Internationaal Instituut voor het stadsmilieu.

1. Ondersteunt DG X de werkzaamheden van het Netwerk van stadsforums voor duurzame ontwikkeling?

2. Hoe is het mogelijk dat de werkzaamheden ten behoeve van de coördinatie van de activiteiten van dit netwerk sinds 1995 pro deo worden verricht?

3. Hoe is het mogelijk dat de met de coördinatie belaste instantie nooit antwoord heeft gekregen op haar verzoek om betaling?

4. Waarom werd er ondanks een mondelinge toezegging van DG X met de coördinerende instantie geen contract voor haar werkzaamheden gesloten?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie

(30 maart 1999)

1. De werkzaamheden van het netwerk van stadsforums voor duurzame ontwikkeling worden gunstig beoordeeld door de Commissie. Het betreft een experimenteel netwerk dat bestaat uit 19 leden. In 1999 zal de Commissie de werkzaamheden van dit netwerk evalueren teneinde de nodige beslissingen te nemen omtrent de toekomst van het forum.

2. De Commissie en meer in het bijzonder de administratieve eenheid "Voorlichtingsnetwerken" van DG X, coördineert zelf de activiteiten van het netwerk van stadsforums zoals dit ook het geval is voor het netwerk van Voorlichtingscentra voor het platteland (110 leden) en dat van de Info-Points Europe (85 leden).

3. Het "International Institute for Urban Environment" (IIUE) in Delft heeft bij de administratieve eenheid "Voorlichtingsnetwerken" van DG X een financieel voorstel ingediend voor het beheer van het netwerk. Dit voorstel kon echter niet in aanmerking worden genomen omdat de werkzaamheden rechtstreeks door de Commissie moeten worden beheerd. Het IIUE werd hiervan mondeling in kennis gesteld. Dit gebeurde toen niet schriftelijk omdat, zoals het geval is met alle netwerken, er talrijke mondelinge contacten waren.

4. Daarom heeft DG X wat het beheer van het netwerk betreft, nooit ten aanzien van het IIUE een mondelinge toezegging gedaan.