Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 262/99 van Mihail PAPAYANNAKIS Grieks operationeel programma voor het milieu

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 262/99 van Mihail PAPAYANNAKIS Grieks operationeel programma voor het milieu

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0262/99

van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie

(5 februari 1999)

Betreft: Grieks operationeel programma voor het milieu

Kan de Commissie meedelen in welke mate en voor welke projecten precies tot op heden gebruik is gemaakt van de middelen voor subprogramma 2 van het operationele programma voor het milieu (beheer van het menselijk milieu en beheersing van de milieuverontreiniging in Athene), en met name van de maatregelen 2.3 (bescherming van het atmosferische milieu van het land en van Athene en lawaaibeheersing) en 2.5 (beheer van vaste en giftige afvalstoffen)?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie

(12 maart 1999)

De besteding van de middelen van subprogramma 2 van het operationeel milieuprogramma in het kader van het communautair bestek 1994-1999 voor Griekenland beloopt thans 44,6 %. De besteding voor de maatregelen 2.3. en 2. bedraagt respectievelijk 60 % en 40 %, terwijl het cijfer voor het gehele operationele programma 58 % is.

De Commissie zendt het geachte parlementslid en het Secretariaat generaal van het Parlement rechtstreeks de lijst van de projecten toe die tot nog toe in de maatregelen 2.3. en 2. van bedoeld operationeel programma zijn opgenomen.