Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 372/99 van Yvonne SANDBERG-FRIES Europese woonbeurs

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 372/99 van Yvonne SANDBERG-FRIES Europese woonbeurs

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0372/99

van Yvonne Sandberg-Fries (PSE) aan de Commissie

(17 februari 1999)

Betreft: Europese woonbeurs

Er wordt gepland in 2001 in Malmö (Zweden) een Europese woonbeurs te houden. Deze zal in onderlinge samenwerking door Zweden en Denemarken worden georganiseerd en door de regeringen van de twee landen worden gesubsidieerd. De Europese ministers van Volkshuisvesting drongen er op hun vergadering te Graz in oktober 1998 bij de Commissie op aan eveneens steun te verlenen aan deze beurs en wezen daarbij met name op de betekenis hiervan voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt voor de bouwsector en voor de verbetering van de werkgelegenheid in Europa. Het belangrijkste onderdeel van de beurs is in dit opzicht de zogeheten "Europese stad". Hier tonen alle Europese landen een huis dat aan hun ideaal voldoet en aansluit bij de EU-richtlijnen. Zowel Denemarken en Zweden als deskundigen in de lidstaten en bij de Commissie hebben zich grote moeite getroost om dit belangrijke project van de grond te krijgen. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de Commissie nog steeds niet duidelijk laten weten hoe zij de Europese woonbeurs wil steunen. Het feit dat nieuws hierover uitblijft dreigt inmiddels een probleem te worden, daar de uitnodigingen aan de lidstaten uiterlijk eind februari/begin maart van dit jaar moeten worden verstuurd.

Zou de Commissie onverwijld duidelijk willen laten weten hoe zij de in 2001 te Malmö (Zweden) te houden Europese woonbeurs denkt te steunen?