Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419/99 van Markus FERBER Luchtvervuiling in de gebouwen van het Europees Octrooibureau

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419/99 van Markus FERBER Luchtvervuiling in de gebouwen van het Europees Octrooibureau

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0419/99

van Markus Ferber (PPE) aan de Commissie

(1 maart 1999)

Betreft: Luchtvervuiling in de gebouwen van het Europees Octrooibureau

Al meerdere jaren klagen de personeelsleden van het Europees Octrooibureau over luchtvervuiling veroorzaakt door de airconditioning en door zogenaamde "kantoorgiften". Nadat verschillende medewerkers met klachten waren gekomen, heeft het Octrooibureau een aantal expertises laten verrichten, waarvan de resultaten echter in de meeste gevallen niet publiek zijn gemaakt.

1. Wat zal de Europese Commissie ondernemen om het Europees Octrooibureau ertoe te brengen de resultaten van de onderzoeken naar verontreinigingen door microben toegankelijk te maken voor de betrokken afdelingen en personen?

2. Kan de Commissie het Octrooibureau verzoeken mede te delen of de airconditioninginstallaties in het verleden met chemicaliën zijn gereinigd, en zo ja, met welke?

3. Wat zal de Commissie ondernemen om het Octrooibureau ertoe te brengen al degenen die in de betrokken ruimtes werken een gestandaardiseerde vragenlijst voor te leggen, om vast te stellen of hier sprake is van het zogenaame "sick building-syndroom"?

4. Zal de Commissie de nodige maatregelen treffen om een wettelijke regeling tot stand te brengen voor de procedures bij de invaliditeitscomités?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(12 april 1999)

De internationale wetgevingen op het gebied van hygiëne en veiligheid gelden zowel voor de agentschappen als voor alle andere instellingen.

De Commissie heeft echter op dit gebied geen enkele bevoegdheid ten aanzien van de agentschappen aangezien het om onafhankelijke organen gaat. De Commissie kan derhalve geen antwoord geven op de vragen van het geachte parlementslid.