Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 445/99 van José VALVERDE LÓPEZ Uitroeiing diabetes

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 445/99 van José VALVERDE LÓPEZ Uitroeiing diabetes

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0445/99

van José Valverde López (PPE) aan de Commissie

(4 maart 1999)

Betreft: Uitroeiing diabetes

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zich tot doel gesteld diabetes vóór het jaar 2000 uit te roeien. Om deze doelstelling te verwezenlijken is circa 370 miljoen dollar nodig voor vaccinatieprogramma's.

Kan de Commissie aangeven welke samenwerkingsprogramma's de Europese Unie op dit moment heeft lopen met ontwikkelingslanden om deze ziekte uit te roeien?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie

(16 april 1999)

De Gemeenschap verleent reeds veel steun aan vaccinatieprogramma's, vooral in Afrika, door de levering van basisvaccins, in het bijzonder het poliovaccin, veilig te stellen en door de dienstverlening in verband met inentingen in de posten voor de primaire gezondheidszorg te ontwikkelen en te verbeteren. In acht landen ten zuiden van de Sahara loopt een speciaal programma "Steun aan onafhankelijk uitvoeren van vaccinatieprogramma's" (9,5 miljoen [fmxeuro]) met als doel de toediening van vaccinaties bij kinderen en jonge vrouwen te veralgemenen en de uitvoering van het Uitgebreide vaccinatieprogramma in de betrokken landen minder afhankelijk te maken van externe financiële steun; dit tracht men in het bijzonder te bereiken door aanmoedigingen om het programma in de nationale begroting voor gezondheidszorg op te nemen als een begrotingslijn.

De Gemeenschap werkt actief mee aan het financieren van de eerste fase van het Internationaal programma voor de uitroeiing van polio (GPEP) door de posten voor de primaire gezondeheidszorg in 32 landen ten zuiden van de Sahara te ondersteunen (meer dan 250 miljoen [fmxeuro] in het kader van het 7de Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)) en via de steunprogramma's voor structurele aanpassing waardoor gelden worder uitgetrokken voor de prioritaire begrotingslijnen voor de gezondheidszorg (meer dan 458 miljoen [fmxeuro] in het kader van het 7de EOF). Op een specifiek verzoek van de nationale regeringen kan de Gemeenschap bepaalde extra uitgaven dekken die verbonden zijn aan de GPEP. Dergelijke uitgaven dienen echter in dit geval te zijn opgevoerd op de nationale begroting voor de gezondheidszorg. In nauwe samenwerking met het regionaal bureau voor Afrika van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), verleent de Gemeenschap eveneens steun aan het tot stand brengen van een netwerk van epidemiologische centra voor toezicht in West-Afrika (begroting 500 000 [fmxeuro]), wat een belangrijke inbreng betekent in de vierde fase van het GPEP. De Commissie bespreekt bovendien met de WHO andere samenwerkingsmogelijkheden.