Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 478/99 van Susan WADDINGTON Brandveiligheidsvoorschriften - hotels in Spanje

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 478/99 van Susan WADDINGTON Brandveiligheidsvoorschriften - hotels in Spanje

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0478/99

van Susan Waddington (PSE) aan de Commissie

(5 maart 1999)

Betreft: Brandveiligheidsvoorschriften - hotels in Spanje

Bestaan er Europese normen ter waarborging van de harmonisatie van brandveiligheidsvoorschriften in hotels in de hele Europese Unie? Zo ja, welke en hoe wordt toegezien op de naleving?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie

(30 april 1999)

De Commissie verwijst naar haar antwoorden inzake de brandbeveiliging in hotels. Zij verzoekt het geachte parlementslid derhalve mondelinge vraag H-1179/98 van de heer Watson tijdens het vragenuur van de parlementszitting van januari I 1999(1) en de schriftelijke vragen E-1423/97(2), E-2500/97(3) en E-3744/97 van mevrouw Pollack(4) te raadplegen.

Verder wijst de Commissie erop dat er ondanks het feit dat er momenteel geen specifieke Europese normen bestaan ten aanzien van een harmonisering van brandbeveiligingsmaatregelen in hotels, verscheidene maatregelen zijn genomen in het kader van verschillende communautaire beleidsterreinen ter aanvulling en ondersteuning van acties van de lidstaten. Voor nadere details omtrent deze acties gelieve het geachte parlementslid het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag P-854/98 van de heer Harrison(5) te raadplegen.

(1) Handelingen van het Europees Parlement (januari I 1999).

(2) PB C 45 van 10.2.1998.

(3) PB C 11 van 16.4.1998.

(4) PB C 17 van 8.6.1998.

(5) PB C 13 van 20.1.1999.