Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 749/99 van Anita POLLACK Cryptosporidium

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 749/99 van Anita POLLACK Cryptosporidium

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0749/99

van Anita Pollack (PSE) aan de Commissie

(29 maart 1999)

Betreft: Cryptosporidium

Doet de Commissie onderzoek (of wordt er reeds onderzoek gedaan) naar de besmettelijkheid van type 1 cryptosporidium ter onderscheiding van type 2?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie

(30 april 1999)

De Commissie ondersteunt in het kader van het programma Biomed 2 een project voor onderzoek naar cryptosporidiose(1), dat op 1 mei 1997 van start ging en 36 maanden zal duren.

Alhoewel een Cryptosporidium-infectie in mensen met een intact immuunsysteem asymptomatisch is of zich althans niet verspreidt en ook vanzelf weer verdwijnt, lopen kleine kinderen en personen met immuundeficiënties ernstig gevaar in geval van besmetting. Deze vindt plaats van mens op mens of van dier op mens, vaak via verontreinigd water. Momenteel bestaat er geen effectief diagnosesysteem waarmee een onderscheid gemaakt kan worden tussen parasietstammen van verschillende oorsprong. Het project richt zich op de ontwikkeling van doeltreffende genetische markers via het klonen van polymorfe genen van Cryptosporidium en de oprichting van een Cryptosporidium-isolatenbank. Na verloop van een jaar meldde het onderzoeksteam de Commissie de identificatie van twee genetisch verschillende groepen: genotype 1 (of H), dat alleen met menselijke infectie in verband staat, en genotype 2 (of C), dat met besmetting van zowel mensen als dieren samenhangt. Monsters van menselijke faeces van verschillende haarden in het Verenigd Koninkrijk werden geanalyseerd, waardoor er werd ontdekt dat type 1 bijna geheel verantwoordelijk was voor besmetting via water terwijl type 2 beperkt bleef tot dierlijke besmetting (zowel in natuurlijke als ook experimentele situaties). Er werd ook ontdekt dat de meeste gevallen van cryptosporidiale infectie bij patiënten met "Acquired Immune Deficiency Syndrome" (AIDS) plaatvond bij personen die via sexueel contact met het "Human Immunodeficiency Virus" (HIV) besmet waren geraakt.

In het vijfde kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (1998-2002)(2) zal in het kader van de kernactiviteit "Beheersing van infectieziekten" van het thematisch programma "Kwaliteit van het bestaan en beheer van de biologische hulpbronnen" onderzoek met het oog op de risicoanalyse en de ontwikkeling van nieuwe diagnostische proeven voor infectieziekten een hoge prioriteit hebben.

(1) Contract: BMH4-CT97-2557, "Molecular typing of Cryptosporidium parvum: monitoring of strain variation in AIDS patients and identification of transmission routes in parasite outbreaks".

(2) PB C 137 van 7.6.1997.