Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 877/99 van James NICHOLSON Initiatief ten voordele van de KMO's

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 877/99 van James NICHOLSON Initiatief ten voordele van de KMO's

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0877/99

van James Nicholson (PPE) aan de Commissie

(8 april 1999)

Betreft: Initiatief ten voordele van de KMO's

Welk bedrag aan middelen is er in de lopende programmeringsperiode uitgetrokken voor Noord-Ierland in het kader van het initiatief ten voordele van de KMO's?

Gecombineerd Antwoord

van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0871/99, E-0872/99, E-0873/99, E-0874/99 en E-0877/99

(5 mei 1999)

In de onderstaande tabel worden de bedragen vermeld (uitgedrukt in miljoen [fmxeuro]) die aan Noord-Ierland uit de structuurfondsen werden toegekend in het kader van het desbetreffende programma tijdens de lopende programmeringsperiode (1994-1999). Er dient op gewezen te worden dat de bedragen binnen het PEACE-programma voor zowel Ierland als Noord-Ierland zijn bestemd. Verder zijn er nog 100 miljoen [fmxeuro] voorzien die in het financiële overzicht van dit programma moeten worden opgenomen.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>