Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 995/99 van Patricia McKENNA Harmonisatie van de brandveiligheidsvoorschriften in de Europese Unie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 995/99 van Patricia McKENNA Harmonisatie van de brandveiligheidsvoorschriften in de Europese Unie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0995/99

van Patricia McKenna (V) aan de Commissie

(20 april 1999)

Betreft: Harmonisatie van de brandveiligheidsvoorschriften in de Europese Unie

Wanneer stelt de Commissie een brandveiligheidsrichtlijn voor om de veiligheid te waarborgen van Europese burgers die in hotels, appartementen en andere soortgelijke accommodatie verblijven?

Is het niet uiterst dringend geboden deze wetgeving thans voor te stellen?

Vindt de Commissie het niet beschamend voor zichzelf als Instelling en voor de EU als geheel dat dergelijke basisregels nog niet bestaan?

Gecombineerd Antwoord

van de heer Santer namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0994/99 en E-0995/99

(30 april 1999)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op schriftelijke vraag E-0854/98 van de heer Harrison(1).

(1) PB C 13 van 18.1.1999, blz. 10.