Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1077/99 van Glenys KINNOCK Steunverlening aan de vloerbedekkingsindustrie in Europa

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1077/99 van Glenys KINNOCK Steunverlening aan de vloerbedekkingsindustrie in Europa

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1077/99

van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie

(21 april 1999)

Betreft: Steunverlening aan de vloerbedekkingsindustrie in Europa

Kan de Commissie meedelen hoeveel steun is verleend aan de vloerbedekkingsindustrie in andere lidstaten?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie

(6 mei 1999)

Tot haar spijt beschikt de Commissie niet over voldoende informatie om de vraag te kunnen antwoorden. Het merendeel van de steun die lidstaten toekennen, vindt plaats op basis van door de Commissie goedgekeurde steunregelingen. De lidstaten zijn geenszins verplicht de Commissie te informeren hoe deze regelingen in afzonderlijke gevallen worden toegepast in de vloerbedekkingsindustrie.