Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1744/99 van Carmen Cerdeira Morterero (PSE) aan de Commissie. Aanvallen op homoseksuelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1744/99 van Carmen Cerdeira Morterero (PSE) aan de Commissie. Aanvallen op homoseksuelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1744/99

van Carmen Cerdeira Morterero (PSE) aan de Commissie

(1 oktober 1999)

Betreft: Aanvallen op homoseksuelen

De laatste tijd is in heel Europa het aantal aanvallen gericht tegen homo's en lesbiennes toegenomen. Het gaat om schokkende gebeurtenissen als het gooien van een granaat naar een homo-uitgaansgelegenheid in de Spaanse stad Gijón op 1 augustus jl. en de terroristische aanslag op een soortgelijke gelegenheid in Londen waarbij verschillende doden zijn gevallen.

Deze gebeurtenissen zijn des te ernstiger waar zij plaatsvinden in een gebied als Europa alwaar bescherming van de mensenrechten een fundamenteel onderwerp is juist nu gewerkt wordt aan een Europees Handvest voor de fundamentele rechten.

Anderzijds huldigen de Verdragen van de EU principes als vrijheid, recht en eerbiediging van alle religieuze, politieke of seksuele keuzes alsook niet-discriminatie op een van deze gronden.

Volgens het nieuwe artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam kan de Raad en op voorstel van de Commissie speciale acties goedkeuren voor bestrijding van discriminatie o.a. wegens seksuele geaardheid. Hoe dan ook, bij dit soort treurige voorvallen is het nodig dat de instellingen van de Unie en meer concreet de Commissie als hoedster der Verdragen duidelijk en hard optreden.

Op grond van het bovenstaande:

1. Kan de Commissie gegevens verstrekken over het aantal aanslagen sinds 1995 tot op heden die gericht waren tegen homoseksuelen, lesbiennes en transseksuelen in de Europese Unie en in elk van de lidstaten?

2. Welke acties denkt de Commissie te voeren tegen en ter voorkoming van dit soort agressie op het grondgebied van de Europese Unie?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(3 november 1999)

1. De Commissie beschikt niet over de gevraagde informatie.

In verband met niet-discriminatie gebaseerd op seksuele geaardheid heeft de Commissie in 1998 een rapport van de International lesbian and gay association (ILGA), getiteld Equality for lesbians and gay men, mede gefinancierd. Dit rapport geeft een algemeen overzicht van de wettelijke en sociale situatie van lesbiennes en homo's in de 15 lidstaten. De Commissie stuurt exemplaren van het rapport direct toe aan de geachte afgevaardigde en het secretariaat van het Parlement.

2. Artikel 13 van het EG-Verdrag (ex artikel 6a) stelt de Raad in staat om op voorstel van de Commissie passende maatregelen te nemen om discriminatie op grond van onder meer seksuele geaardheid te bestrijden. Na uitvoerig beraad is de Commissie voornemens om in de nabije toekomst een pakket anti-discriminatiemaatregelen op grond van artikel 13 voor te stellen, dat zowel wetgeving als een actieprogramma zal omvatten.